Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Khảo sát và thiết kế nội thất văn phòng OPEC

Dự án thiết kế nội thất văn phòng OPEC đã được triễn khai. Sau khi khảo sát, AnphuthinhDecor đã hoàn thiện bảng mô tả tổng thể, bên xưởng sản xuất đang tiến hành thi công nội thất, dự tính qua lễ 30/4 sẽ lắp ráp, cố gắng hoàn thiện sớm để công ty Opec đi vào hoạt động


 Khảo sát văn phòng trước khi thiết kế

Bảng mô tả tổng thể thiết kế nội thất văn phòng

Bảng mô tả tổng thể thiết kế nội thất văn phòng