Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

Khảo sát văn phòng dịch vụ địa ốc ACB

Dịch vụ địa ốc ACB trực thuộc ngân hàng ACB đã hoạt động trong thời gian khá dài nên mong muốn cải tạo văn phòng làm việc để có không gian mới sáng sủa, sạch sẽ, tăng hiệu quả làm việc cao hơn.